Workshops

GUILHERME

GUILHERME

[CAT] En aquesta edició contam amb un dels mestres de samba més actuals dins el panorama Samba Enredo. Nou mestre de GRES Academicos do Salgueiro on aquest passat carnaval ja ha dirigit l'escola amb un èxit rotund.

[ES] En esta ocasión contamos con uno de los maestros de samba más actuales en el panorama Samba Enredo.Nuevo maestro de GRES Académicos do Salgueiro dónde este pasado carnaval ya dirigió a la escuela con un gran éxito.

[EN] On this edition we have one of the most current samba teachers in the Samba Enredo panorama. A new teacher of GRES Academicos do Salgueiro where this past carnival has already led the school with great succes.


Japa (Director de Tamborin- Salgueiro- Rio de Janeiro)

[CAT] Luciano Oliveira, popularment conegut com a Japa, començà amb tan sols 14 anys a l’escola de samba Vai Vai de São Paulo. El 2007 es va incorporar a les files de Salgueiro. Anys més tard, al 2013, va ser director de tamborí de Curicica juntament amb mestre Lolo. A l’abril del mateix any, mestre Marcão l’elegí per a ser el director de tamborí de Salgueiro

[ES] Luciano Oliveira, popularmente conocido como Japa, empezó con tan solo 14 años en la escuela de samba Vai Vai de São Paulo. En el 2007 se incorporó a las filas de Salgueiro. Años más tarde, en el 2013, fue director de tamborin de Curicica junto con mestre Lolo. En abril de ese mismo año Mestre Marcão lo eligió para ser el director de tamborin de Salgueiro.

[EN] Luciano Oliveira, also known as Japa, began with just 14 years at the school of samba Vai Vai in São Paulo. In 2007 he joined the Salgueiro ranks. Years later, in 2013, he was tambourine director of Curicica along with mestre Lolo. In April of the same year, mestre Marcão elected him to be Salgueiro's tambourine director.

Japa

Director de Tamborin

Salgueiro- Rio de Janeiro


Chicote

Rio Maracatú

Rio de Janeiro

Chicote

[CAT] Chicote (Río de Janeiro), començà en el món de la percussió de nin al Maracatú Leão Negro, Pernambuco. Al 1997 comença treballs d'investigació i estudi sobre les tradicions "Naciones de Maracatú de Baque Virado" i al mateix any fundà “Rio Maracatú”, primer grup de Maracatú fora de Pernambuco. Des del 2009 fins ara fa feina dins Europa amb aquest estil.

[ES] Chicote (Río de Janeiro), comenzó con la percusión aún siendo niño en el Maracatu Leão Negro, Pernambuco. En 1997 comienza su trabajo de investigación y estudio sobre las tradiciones "Naciones de Maracatu de Baque Virado" y en el mismo año fundó “Río Maracatu”, primer grupo de Maracatuú fuera del estado de Pernambuco. Desde 2009 hasta la fecha trabaja en Europa con este estilo.

[EN] Chicote (Río de Janeiro), began in the world of percussion as a child in the Maracatu Leão Negro, Pernambuco. In 1997 he began his research and study on the traditional "Nations of Maracatu de Baque Virado" and during the same year he founded the “Rio Maracatú”, the first maracatu group outside the state of Pernambuco. From 2009 to date he works in Europe with this style.


Marivaldo y Roberta Paim

[CAT] Marivaldo (Salvador de Bahía) començà com artista al 1990 a l'associació cultural Ilê Aiyê. El 1992 fou nomenat director musical de Band'Aiyê, principal orquesta de Ilê Aiyê. Roberta (Salvador de Bahía) s’inicià en el món musical des de ben petita amb cant i piano a Brasil, però fou a partir de 1999 a Paris quan es va especialitzar en la percussió Afro-Bahiana. Dos grans mestres que duran a terme el taller de Samba Reggae al nostre festival.

[ES] Marivaldo (Salvador de Bahía), empezó como artista en 1990 en la asociación cultural de Ilê Aiyê. Desde 1992 se convirtió en el Director Musical de Band'Aiyê, principal orquesta de Ilê Aiyê. Roberta (Salvador de Bahía), empezó como artista desde muy joven con canto y piano en Brasil, pero fue a partir del 1999 en París cuando se especializó en la percusión Afro-Bahiana. Dos grandes maestros que llevaran a cabo el taller de Samba Reggae en nuestro festival.

[EN] Marivaldo (Salvador de Bahía) His artistic life began in 1990 in the Cultural Ilê Aiyê Association. Since 1992 became the director of Band’Aiyê, the principal orchestra of Ilê Aiyê. Roberta (Salvador de Bahia), started as an artist from a very young age with singing and piano in Brazil, but it was in Paris in 1999 that she immersed herself in Afro-Bahian percussion. Two great masters who will hold the Samba Reggae workshop at our festival.

Marivaldo y Roberta Paim

 

 


Jayme Altaz

 

 

Jayme Altaz

[CAT] Jayme Altaz (Río de Janeiro) s'inicià en el món de l´espectacle amb 17 anys participant en companyies de dansa professional afro-brasileires amb Marlene Silva. No fou fins els 90, quan la seva passió es va convertí amb la seva feina, a les escoles de samba. El seu gran mentor fou Jerônimo de Portela.

[ES] Jayme Altaz (Río de Janeiro), se inició en el mundo del espectáculo con tan solo 17 años, participando en compañías de danza profesional afro-brasileiro con Marlene Silva. No fué hasta los 90 cuando su pasión se convirtió en trabajo, en las escuelas de samba. Su gran mentor fué Jerônimo de Portela.

[EN] Jayme Altaz (Rio de Janeiro), with just seventeen years-old he already was a showman in the world of entertainment, participating in Afro-Brazilian professional dance companies with Marlene Silva. It was not until the 90's when his passion became work, in the samba schools. His great mentor was Jerônimo de Portela.