Workshops

Thalita Santos / Mariana Braga / Allana Marinho / Ana Beatriz Tinoco

Thalita Santos / Mariana Braga / Allana Marinho / Ana Beatriz Tinoco

[CAT] En aquesta edició contam amb les mestres/directores de samba més actuals dins el panorama de Samba. Venen al festival de la mà de UM AMÔ, on impartiran el workshop de Samba Enredo per seccions.

[ES] En esta edición contaremos con las maestras/directoras de samba más acutales dentro del parorama de la Samba. Vienen al festival de la mano de UM AMÔ, donde impartiran el taller de Samba Enredo por secciones.

[UK] In this edition we have the most current samba teachers/directors in the Samba panorama. They come to the festival hand in hand with UM AMÔ, where they will be giving Samba Enredo's workshop by sections.


Nadine Gneiser

[CAT] Directora de Dansa d'una de ses millors escoles de samba d'Europa, A BUNDA de Gotemburg. Impartirà tècniques de Samba No Pé amb l'objectiu d'ajudar a cada ballarí a desenvolupar-se i perfeccionar l'art en el ball.

[ES] Directora de Danza de unas de las mejores escuelas de samba de Europa, A BUNDA de Gotemburgo. Impartirá técnicas de Samba no Pé con el objetivo de ayudar a cada bailarín a desenvoluparse y perfeccionar el arte del baile.

[UK] She is the dance director of one of the best samba schools in Europe, A BUNDA de Gotemburg. She will teach Samba No Pé techniques to help each dancer develop and perfect dance art.

Nadine Gneiser


Lili nascimento

Lili Nascimento

[CAT] Neta d'un dels fundadors de l'Escola de Samba Mocidade Alegre de São Paulo. Va ser la primera dona en tocar el cavaquinho a una desfilada oficial d'una escola de samba. La tindrem per impartir un taller de Samba Reggae.

[ES] Nieta de uno de los fundadores de la Escuela de Samba Mocidade Alegre de São Paulo. Fué la primera mujer en actuar con el cavaquinho en un desfile oficial de una escuela de Samba. Será la encargada de dar el taller de Samba Reggae.

[UK] Granddaughter of one of the founders of the Samba Mocidade Alegre de São Paulo school. She was the first woman to play the cavaquinho in an official parade of a samba school. She will be teaching a Samba Reggae workshop.


Aloise Morales

[CAT] Mestre del grup Maracatu Mandacaru se inspira i segueix les ensenyances de Nação Estrela Brilhante do Recife , una de les agrupacions més antigues de Brasil. Ens donarà classes de Maracatu pel assistents on ben segur ho gaudirem.

[ES] Maestra del grupo Maracatú Mandacaru donde se inspira y sigue las enseñanzas de Nação Estrela Brilhante do Recife, una de las agrupaciones más antiguas de Brasil. Nos impartirá las clases de Maracatú para los asistentes que seguro podremos disfrutar.

[UK] Mestre of the group Maracatu Mandacaru. He gets inspired by Nação Estrela Brilhante do Recife, one of the oldest groups in Brazil, and also follows the teachings. He will teach Maracatu; we will surely enjoy it.

Aloise Moreales